Denna webbplats inriktar sig på släkt- och hembygdsforskning i de tidigare danska landskapen. För tillfället är det främst Villands- och Östra Göinge härader i Skåne samt Listers härad i Blekinge som koncentrationen ligger på. Vi kommer i första hand att lägga ut artiklar och mindre notiser på upphittade fragment.

Vi har ett flertal jordeböcker från slutet på 1400-talet och framåt. Oftast är de inte kompletta men många gårdar är med och vi har även många domstolsprotokoll samt mycket dokument från perioden med snapphanar.

Är det  något ni söker så hör av er till oss så gör vi vad vi kan för att hjälpa till.

Fotot längst upp är Holje by år 1898.

Lycka till

Göran Mendys, Olofström

Tony Olsson, Arkelstorp