Gå till innehåll

1

Det tredje gränsmärket jag han besöka var Smörhallen.

Jag frågade runt men ingen var bekant med detta namn. Ola i Stora Rösjö  berättade att han kände till Smöramossen och jag antog att det skulle kunna vara mossen som ligger jämte. Han sa att han anlagt en väg halvvägs mellan Rösjö gård och Valhall. Jag tog denna väg ända fram till den tog slut. Sedan vandrade jag rakt fram ca 300 m och svängde sedan åt vänster.

När jag efter ca 200 m kom ur skogen var jag i kanten på en mosse och kunde se en bergshäll rakt framför mig. Som ni ser på foto kan man se en stenmur som löper rakt mot detta berg. Berget är betydligt högre än vad som syns på fotot.

Jag kommer att gå dit igen för att dokumentera mer i omgivningen bl.a. en torpruin där Spinkabertan bodde.

  

Efter Svarta Varhallen (Valhalls ättestupa) är nästa punkt västerut mot Holje by, Diö Göl.

På kartan från 1709 är det där de två gränsstrecken möts i mitten på kartan. Texten lyder sä här:

Q Visar en liten Gjöhl som kallas Die Gjöhl, den de å både sidor hålla före at vara rätt skillnad och så vidare rundt omkring sig hafva de riktige gräntseskillnader med alla dess tillstötande grannar som ses af chartan.

Den visar en liten göl som ligger i en mosse. Idag är gölen uttorkad och det är bara en mosse där så gummistövlar rekomenderas.

Lättaste sättet att komma dit är att via det torp som ligger närmast vägen in mot Valhalls ättestupa gå rakt in i skogen eller som jag gjorde ställa bilen i korsningen mot ättestupan och följa den blå linjen på kartan från Lantmäteriet till den röda cirkeln som är Diö Göl. Efter en liten bit kommer man till en mindre mosse men man ska fortsätta några hundra meter.
  

2

Eftersom jag är uppvuxen i Olofström (skulle vilja säga Holje) så har jag har länge funderat på gränsen runt Holje by. Därför tog jag mig tid i veckan att titta på några gränsmärken.

Jag började med att titta i texten för en rågång 1709 som lyder så här:

O Visar en svart hög och mycket brant bergsklippa som åboerna uti Höllje By kalla Svarta Varhallen, som hålla den för rätt märkeskjäl.

P Är en flat hall som Jemsiö åboerne kalla Svarta Vahrhallen, den de hålla före vara rätt skillnad, men som der lågo åtskillige sådane småflathallar och Jemsiö åboerne sjelfva nästan intet visste, hvilkendera de skola hålla för den rätta, ty blefvo de så godt som öfvertygade af Höllje bys åboer, at deras upviste märcke var det rätta.

Jag kunde se på kartan att det handlar om Valhalls ättestupa. Det är i detta sammanhang viktigt att nämna att Valhall är ett relativt nytt namn från senare delen av 1800-talet. Dess rätta namn är Varhallen. Innan jag körde dit tog jag en pratstund med Ola i Stora Rösjö och han sa att Svarta Valhall ligger lite till vänster om ättestupan när man kommer fram.

Som ni ser på kartan (klicka på den så förstoras den) så är det troligen den linje som jämshögsbönderna nämnde.

När jag gick till vänster ner utmed ättestupan så kom jag till en stenmur som sannolikt är gränsen mot Holje.

När man studerar kartan och sedan denna stenmur så stämmer det mer med jämshögsbönderna. Jag tog mig därför upp till toppen av ättestupan och finner där ett märke inhugget i berget. Detta märke är sannolikt rågåmgsmärket.

Frågan är nu varför gränsen går norr om ättestupan och inte där märket finns? När kom märket dit för det är inte omnämnt 1709?

Vi får forska vidare...