1563 Jordebok över Villands härad (ej frälsegods)

(adligt gods ingår ej)

Wÿllanns herrid
Rÿnnckebÿ

Jep Iffuerss i rinnkebÿ
Niels Jepss ibidin
Oluff Pss ibid
P Hiortt i rinckebÿ

Viebbÿ
Suend Pss ibid
Jep Niels ibidid
Hans Jonss or: Suend Pss

Haaslöff
Sÿttze Oluffs ibid
?ands Pssenn

Nossebÿ
Lauris Bendsenn
Oluff Maanzssenn
Jonn Nielsssenn
Suend Shreder

Haasta
Thruidt Martennss
se lapp i nedre vänsra hörnet
Melh Mogennsssὀnn
Sŭend Sŭendss
Jens Aagess

Østersløff
Laŭrüdzs Handssὀnn
Philhis Laŭrissὀnn

Brødebÿ
Peder Laurissönn

Østerlingbÿ
Suerkie Jepssenn
Kaaÿ faderh

Thostebiergh
Suend Handssönn
Mortenn Brun

Øer ÿ sthrandenn
Kalholm
Brödeholm
Aalsholm
Truidskier
Leggeskier
Breklippan
Mörkid
Lieholm

Wannebierg
Anders Benttssenn
Cittze Per Jogenss
Lutze N:
Tŭlle :N:
Suend Jonss
Holger Laurssönn
Oluff Esbiernsönn

Nÿme

Laurs Suendssönn
Erik Pssönn
Ped Faderssenn
Hands Jepssönn
Madz Gieordssenn
Oluff Suendssenn
Hands Fÿsker
Bŭndÿ ibids

Fÿelkinde
Rassmus Pssönn

Sönder Opmadÿen
Anders Olssenn
P Olss, Bror Pederss
Lauriss Buossenn
Bentt Persenn

Nor Opmadtÿeng
Morenn Suendske
Aage Hogennss, Suend Aagess
Ingemandh i nὀre opmadienngh
Inge Maagenssenn
Thue Mogennssönn

Arkelstorp
Throels Torkelssenn

Skarwÿg
Suend Pederseenn

Frangeffieldt
Suend Nielssönn

Jedderüdtt
Suend Nielssenn

Kransekulla
Suend Nielssenn

Vrengskull
Niels Bÿrgessenn

Oluff Pss ÿ Miönis aff en ödde jordh udi nöropmadings marck

Nesshŭm

Lÿlli Jenns Pss
viij landg
j pund smör
ij skeppor rugh
ij skeppor biugh
ij pd smör gri

P Eskelssen Lendhs Mandt

Buo Jogendss, Erlands
ɉ sk haffre
j pund smör
iiij skeppor rugh
iij skeppor biugh
iij skr haffre
iɉ pd ij pund smör gri

Maÿ Gÿntzüs
ɉ sk haffre
j pund smör
iiij skeppor rugh
iij skeppor biugh
iij skr haffre
iɉ ij pund smör gri

Gamell Jens Pss
ɉ sk haffre
xx sk for j skatte gaalt
iiij skeppor rugh
iiij skeppor biugh
iiij skr haffre
ij pd smör gri

Westenaa

Jörgenn Mogenss
ɉ sk haffre
ij pund smör
iiij skeppor rugh
iiij skeppor biugh
iiij skr haffre
ij pd smör gri

Per Nielss i Westanaa
ɉ sk haffre
ij pund smör
iiij skeppor rugh
iiij skeppor biugh
iiij skr haffre
ij pd smör gri

Suend Lassenn
ɉ sk haffre
j pund smör
iiij skeppor rugh
iiij skeppor biugh
iiij skr haffre
ij pd smör gri

Jenŭld Rŭg
ɉ sk haffre
xij sk skatt
ij skeppor rugh
ij pd smör gri

Gŭnnetürp

Niess jenssenn
ɉ sk haffre
j pund smör
iiij skeppor rugh
ij skeppor biugh
ij skr haffre
ij pd smör gri

P Kaass, Nis Kass
ɉ sk haffre
ij skeppor rugh
ij skeppor haffre
ij pd smör gri

Madz Karllssenn
ɉ sk haffre
iij sk iij dl skatt
j pund smör
iiij skeppor rugh
ij skeppor biugh
ij skr haffre
ij pd smör gri

Bennd Anderss i gunnetorp
haffuer… for … kiörkebo
j pund smör
liten lapp i nedre vänstra hörnet

Sübberŭp

Merÿ Mörk
viij sk landg
iɉ pund smör
iiij skeppor rugh
iij skeppor biugh
iij skr haffre
ij pd smör gri

Jenns Perssönn
ɉ sk haffre
iɉ pund smör
iiij skeppor rugh
ij skeppor biugh
ij skr haffre
ij pd smör gri

Maaz Laassess
ɉ sk haffre
ij pund smör
iiij skeppor rugh
iiij skeppor biugh
iiij skr haffre
ij pd smör gri

Maz Ollss i Sübberŭp
ɉ sk haffre
ij pund smör
iiij skeppor rugh
iiij skeppor biugh
iiij skr haffre
ij pd smör gri

Madz Mörk
ɉ sk haffre
ij pund smör
iiij skeppor rugh
iij skeppor biugh
iij skr haffre
ij pd smör gri

Sønnetŭorp

Jenns Perssönn
ɉ sk haffre
xx sk for j skatte galde
iiij skeppor rugh
iiij skeppor biugh
j sk haffre
ij pd smör gri

Buo Eriksshenn
ɉ sk haffre
xx sk for j skatte gald
iiij skeppor rugh
iiij skeppor biugh
j sk haffre
ij pd smör gri

Østadt

Maattz Jennssönn
ɉ sk haffre
x sk skatt
j pd smör
vj skeppor rugh
iij skeppor biugh
iij skr haffre
ij pd smör gri

P Suendske
ɉ sk haffre
ix sk skatt
ij skeppor rugh
ij pund smör gri

Peder Krob
ɉ sk haffre
xv sk skatt (otydliga siffror)
ij pd smör skatt
ij pd smör gri

Axeltŭorp

Mazs Jorgennss
ɉ sk haffre
xx alb skatt
ij skeppor rugh
ij pd smör gri

Giemsóó Sogenn

Büooe

Laag Bendssenn
xiiij sk skatt
ɉ sk hffre
iiij skeppor rug
vj skeppor biug
ij pund smör gri

P Anderssenn
v sk landg
ij pd smör skatt
iiij skeppor rug
vij skeppor biug
ij pd smör gri

Jep Nielssenn i Giemssöö
v sk landg
ij pd smör skatt
iiij skeppor rugh
vij skeppor biug
ij pd smör gri

Grenum

Suend Aagess (1525 Jens Jonsen)
ɉ sk haffre
xviij sk skatt
iiij skeppor rugh
ij pd smör gri

Jens Gumess og Jens Hanss (1525 Jens Gundesen)
j koo
ɉ sk haffre
iiij skeppor gugh
x skeppor biug
ij pd smör gri

Jens Budmerssönn (1525 Bödtuor Erichsen)
vɉ sk skatt
iij pd smör
ij skeppor rugh
vj skeppor biug
ij pd smör gri

Erik Nilssenn (1525 Iberim)
ɉ sk haffre
xx sk for j skatte gald
iiij skeppor rugh
viij skeppor biug
ij pd smör gri

Erik Suendss (1525 Eskield Swensen)
v sk skatt
ɉsk haffre
j koo
iiij skeppor rugh
x skeppor biugh
ij pd smör gri

P Knudssen Grenum (1525 Knud Gundesen)
ɉ sk haffre
iɉ sk skatt
ij pd smör
iiij skeppor
iɉ ske biugh
ij pd smör gri

Madz Jennss (1525 Mattis Nielsen)
ɉ sk haffre
v sk skatt
ij pd smör
iiij skeppor rugh
ɉ ske biugh
ij pd smör gri

Anders :N: Madz Bendss 1525 Swend Eskylsen)
ɉ sk haffre
vɉ sk skatt
j pd smör
iiij skeppor rugh
viij ske biugh
ij pd smör gri

Jens Suortt (finns 1525)
ɉ sk haffre
v sk skatt
ij pd smör
ij skeppor rugh
vj skeppor biugh
ij pd smör gri

Hogenntorp

Karlle Jennss
x sk skatt
ɉ sk haffre
iij pd smör
iiij skeppor rugh
viij sk biugh
ij pd smör gri

Jep Persshenn
xxiɉ skatt
iiij skeppor rugh
viij ske biugh
ij pd smör gri

Holje (står inte Holje men av sammanhanget kommer man fram till att det är Holje)

Bent Erikss lenhsmandt
Erick Mogensen
ɉ Sk haffre
j pd smör skatt
j pd smör gri

Bennt Mörk
v sk skatt
ɉ sk haffre
iɉ pd smör skatt
j koo
iiij skeppor rug
j pund biugh
ij pd smör gri

Mass P.send
j sk haffre
iij sk ? skat
ij pd smör gri

Ibjörn :N:
v sk skatt
iɉ pund smör
iiij skeppor rugh
xv skeppor biugh
ij pd smör gri

Oluf P.send
v sk skatt
iɉ pund smör
iiij skeppor rugh
x skeppor biugh
ij pd smör gri

Lauritz Jensen, Kirkefeste

Hemÿngmaalle

Erik Hemingss
xxvɉ sk skatt
ij skeppor biugh
ij pd smör gri

Rüssÿe

Erik Jennssenn
v sk skatt
iɉ pund smör
iiij skeppor Rugh
ij pd smör gri

Hessellholtt

Bennt Grÿnssen ( 1525 Oghe Jensen)
ɉ sk skatt
viij pd smör skatt
ij pd smör gri

Liŭngerÿe

Cittze Jeppis
ɉ sk haffre
vj pd smör skatt
iiij skeppor rugh
ij pd sör gri

Róódeholt

Madz Jorgennss
ɉ sk haffre
xviij sk skatt
iiij skeppor rugh
ij pund smör gri

Nÿs Suendss
ɉ sk haffre
xviij sk skatt
iiij skeppor rugh
ij pund smör gri

Giemssóó

Gudmund Nielss
xvɉ sk landg
iiij skeppor rugh
ij pd smör gri

Christenn Suendss
ɉ sk haffre
viij pd smör skatt
ij pd smör gri

Ingemand Nielss
ɉ sk haffre
iiij skeppor rugh
ij pd smör gri
xij ske biugh
j koo

Suend Mogennss
ix sk skatt
ij skeppor rugh

Nÿ maaller

Rönohs (Rönås)
Bude Knag
viiɉ alb landg
iɉ pund smör gri

Krefftemaalle (Kräftemåla)
Eskiill Laass
viiɉ att landg
j pund smör gri

Isackmaalle
Suend Eskiillssen
viiɉ alb landg
j pd smör gri

Bÿmaallen (Bymåla)
Oluff Laass
xij sk landg
j pd smör gri

Kÿrkeholt (Kyrkhult)
Suend Nÿlle
viiɉ alb landg
j pd smör gri

Kǔpperimalli (Kopparemåla)
Peder Aagessen
xij sk landg
j pd smör gri

Skramsmaalle (Tommakulla)
Erick Giöedings
viiɉ alb landg
iɉ sk skatt
j pd smör

Hiorttebrönne (Lilla Ryd)
Per Reff
xiɉ sk landg
j pd smör gri

Skierlÿke (Spinkamåla)
Nÿs Biǔerre
xiɉ sk landg
j pd smör gri

Hǔllÿngerüd
Anders Pssen
xij sk landg
ij skeppor rugh
j pd smör gri

Gÿllerǔn
Niels Bǔdmerss
v sk landg
ij skeppor rugh
j pd smör gri

Falsióholt (Falsehult)
Budde :N:
xiɉ sk landg
j pd smör gri

Kierssóómaalle
Per Orrüdssen
xiɉ sk landg
j pd smör gri

Brogemalle
Jens Mogenss
xiɉ sk landg
j pd smör gri

Aaborgemaalle (Abborremåla)
P Ebbissen
viiɉ alb
j pd smör gri

Skriiffüeholt (Ljusaryd)
Karÿnne Skrams
viiɉ alb
j pund smör

Sǔarffǔereboo (Skallmöte)
Niels Suendsk
viiɉ alb

Hastessióeaas (Mulatorpet)
P Jenssen
iɉ R
ɉ pd smör

Jǔdhenis (Jutanäs)
Sǔend Nielss
iɉ sk
j pund smör

Opmemaalle (Åmma)
viiɉ alb

Daǔitzholtt (Karamåla)
viiɉ alb

Lónholtt
viiɉ alb

Haresiómalle (Harasjömåla)
viiɉ alb

Øsió mōlle

Lÿllebródeholdtts (Lilla Brödhult)
Eskiill Skredder Klemeds Nielss
viiɉ alb landg
j pund smör gri

Lämna en kommentar