Nyheter

2018-04-07 Artikel Glasbruken – i Frans Lippharts spår av Tony Olsson

2017-09-14 Ny jordebok 1551 Arvid Jensen Ulfstand Jordebog

2017-09-14 Ny jordebok 1499 Karsholms gods, Christian IV Stadsfästelse

2017-09-05 Ny jordebok . 1514 Gunnild Johansdotter-Bese och hennes man Erik Turesson Bielkes arvegods i Skåne och Blekinge

2017-08-19 Två landstingsdomar om gränstvist i Esphult från 1616 och 1618.

2017-08-05 Rättelse. Tyvärr smög det in sig fel årtal på en jordebok. Det var en jordebok från 1547 som skulle vara 1574. Detta är nu åtgärdat och jordeboken från 1547 har skickats upp. Om ni har kopierat den tidigare så kontrollera att ni har rätt jordeböcker under rätt år.