Nyheter

2018-08-07 Byordning för Holje by i Jämshögs socken

2018-08-03 Dommar mot snapphanar

2018-08-03 Några dommar från Blekinge 1660-talet (Medelstad härad)

2018-08-03 Hans von der Wettering Holst och Peder Struck 1660-talet

2018-08-02 Ägotvist mellan Jämshögs by och kyrka 1756-1759 och en odaterad.

2018-08-02 Tvist om kyrkoherdebefattningen i Jämshög 1658

2018-08-02 Skrivelse från Prosten Öller angående stängsel i Jämshög 1796

2018-08-02 Bänkdelningslängd för Jämshögs kyrka 1741

2018-08-02 Byordning för Jämshögs by

2018-08-02 Byordning för Gränums by i Jämshögs socken

2018-08-02 Jordebok 1525 för Jämshögs socken

2018-04-07 Artikel Glasbruken – i Frans Lippharts spår av Tony Olsson

2017-09-14 Ny jordebok 1551 Arvid Jensen Ulfstand Jordebog

2017-09-14 Ny jordebok 1499 Karsholms gods, Christian IV Stadsfästelse

2017-09-05 Ny jordebok . 1514 Gunnild Johansdotter-Bese och hennes man Erik Turesson Bielkes arvegods i Skåne och Blekinge

2017-08-19 Två landstingsdomar om gränstvist i Esphult från 1616 och 1618.

2017-08-05 Rättelse. Tyvärr smög det in sig fel årtal på en jordebok. Det var en jordebok från 1547 som skulle vara 1574. Detta är nu åtgärdat och jordeboken från 1547 har skickats upp. Om ni har kopierat den tidigare så kontrollera att ni har rätt jordeböcker under rätt år.