1554 Svensk gränslista

Källa: Danica Vol 348 Gränshandlingar 1554