Jordeböcker

Följande jordeböcker finns.

1499 Karsholms gods, Christian IV Stadsfästelse
1525 Jordebok Villands härad
1547 Knud Gyllenstiernas jordebok
1551 Arvid Jensen Ulfstand Jordebog innehåller gårdar från Skåne och Blekinge
1562 Jep Tordsen Sparres gods i Gärds härad (kommer snart)
1563 Sissela Ulvstands Jordebok över eget gods i Villands härad
1563 Sissela Ulvstands Jordebok över eget gods i Gärds härad m.fl.
1563 Sissela Ulvstands Jordebok över eget gods i Blekinge
1574 Sissela Ulfstands jordebok över eget gods i Skåne
1574 Sissela Ulfstands Jordebok över eget gods i Skåne och Blekinge
1577 Jordebog över Jytte Podebusk efterladte gods 47 sidor