1551 Arvid Jensen Ulfstand Jordebog

I denna jordebok finns gårdar från både Skåne och Blekinge (Lister, Bräkne och Medelstad). Flera socknar återkommer på olika sidor.

Några av byarna är utsatta.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Villands Härad

Bild 11

Bild 12

Albo Härad

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Villands Härad

Fielkinge S.

Bild 16

Viby S.

Bild 17

Bild 18

Bild 19

Ljungby S.

Edenryd

Åby

Bild 20

Näsum S.

Grödby

Råby

 

Bild 21

Fielkinge S.

Miönes

Bild 22

Oppmanna S.

Bild 23

Lister

Gammalstrp S.

Vekerum

Bild 24

Mörrum

Bild 25

Mellanbäck

Korsemo

Bild 26

Bild 27

Medelstad Härad

Bild 28

Bild 29

Bild 30

Bild 31

Lämna en kommentar