1563 Sissela Ulvstands Jordebok över eget gods i Gärds härad m.fl.

Lämna en kommentar