1563 Sissela Ulvstands Jordebok över eget gods i Villands härad

Lämna en kommentar