1574 Sissela Ulfstands Jordebok över eget gods i Skåne och Blekinge

Denna jordebok ligger i lösa blad och i fel ordning men efter mycket plock tror jag de ligger rätt. Troligen saknas början på den.

Den innehåller även räkenskaper som stedsel m.m.

 

Göinge Härad

Blekinge

Lister Härad

Lämna en kommentar