1525 Jordebok

Nesseum Soghen

Marck Perssen
3½ scp. rwgh
Item 3½ scp. byg
Item 3 scp. a (ure)
Item 2 pundt smør

Jes Bossen
3½ scp. rugh
Item 3 scp. byg
Item 3 scp. a (ure)
Item 1 pund smør

Swend Hanssen

4 scp. rug
Item 3 scp. byg
Item 3 scp. a(ure)
Item 1 pund smør

Trwnd Perssen
2 scp. rwg
Item 1 pund smør

Maghens Wlff
2 scp. rug
Item 1 pund smør

Øritzleffggordt (Kan være Åraslöv, Nosaby sogn, eller Araslöv, Färlöv sogn)
Jon Lassen
2 pund smør

Gunnnetorp
Mattis Jonssen
4 scp. Rug
Item 2 scp. Byg
Item 2 scp. Haffuer
Item 1 pund smør

Mattis Karlssen
4 scp. Rugh
Item 2 scp. byg
Item 1 pund smør

Jon G Mogenssen
2 scp. rug
Item 2 scp. haffuer
Item 2 pundt smør

Sebrop (Sibbarp)
Eskyld Poelssen
3 scp. Rugh
Item 3 scp. Byg
Item 3 scp. Haffuer
Item 2 pund smør

Lasse Hanssen
3 scp. Rugh
Item 4 scp. haffuer
Item 4 scp. byg
Item 2 pund smør

Jens Matssen
4 scp. Rug
Item 4 scp. bygh
Item 4 scp. Haffuer
Item 2 pund smør

Jens Mørck
4 scp. rugh
Item 3 scp. byg
Item 3 scp. Haffuer
Item 2 pund smør

Jes Perssen
4 scp. Rwgh
Item 2 scp. Byg
Item 2 scp. Haffuer
Item 1 pund smør

Sømmerop (Sonarp)
Boo Jenssen
4 scp. rwg
Item 1 td. haffuer
Item 4 scp. byg

Per Jenssen
4 scp. Rugh
Item 4 scp. Byg
Item 1 td. haffuer

Østhenn oen (Östanå)
Oluff Ytmirssen
2 pund smør

Erick Bendssen
1 td. rwgh
Item 2 scp. Byg
Item 4 scp. haffuer
Item 1 pund smør

Swercke
2 scp. rugh

Vesthennaa (Västanå)
Per Symenssen
2 scp. rugh

Mattis Marck
4 scp. Rugh
Item 4 scp. byg
Item 4 scp. Haffuer
Item 2 pund smør

Marck Bendssen
4 scp. Rwg
Item 4 scp. Byg
Item 4 scp. Haffuer
Item 2 pund smør

Benth Swendssen
4 scp. Rug
Item 4 scp. Haffuer
Item 1 pund smør
Item 4 scp. bygh

Axeltrop
Mattis Jenssen
2 scp. rugh
Item 2 pund smør

Lämna en kommentar