1563 Jordebok

Nesshŭm

Lÿlli Jenns Pss
viij landg
j pund smör
ij skeppor rugh
ij skeppor biugh
ij pd smör gri

P Eskelssen Lendhs Mandt

Buo Jogendss, Erlands
ɉ sk haffre
j pund smör
iiij skeppor rugh
iij skeppor biugh
iij skr haffre
iɉ pd ij pund smör gri

Maÿ Gÿntzüs
ɉ sk haffre
j pund smör
iiij skeppor rugh
iij skeppor biugh
iij skr haffre
iɉ ij pund smör gri

Gamell Jens Pss
ɉ sk haffre
xx sk for j skatte gaalt
iiij skeppor rugh
iiij skeppor biugh
iiij skr haffre
ij pd smör gri

Sÿner (Sissela Ulfstands gård)

Anders Jenss (Sissela Ulfstands gård)

Niels Krogg (Sissela Ulfstands gård)

Westenaa

Jörgenn Mogenss
ɉ sk haffre
ij pund smör
iiij skeppor rugh
iiij skeppor biugh
iiij skr haffre
ij pd smör gri

Per Nielss i Westanaa
ɉ sk haffre
ij pund smör
iiij skeppor rugh
iiij skeppor biugh
iiij skr haffre
ij pd smör gri

Suend Lassenn
ɉ sk haffre
j pund smör
iiij skeppor rugh
iiij skeppor biugh
iiij skr haffre
ij pd smör gri

Jenŭld Rŭg
ɉ sk haffre
xij sk skatt
ij skeppor rugh
ij pd smör gri

Anders Pederss (Sissela Ulfstands gård)

Gŭnnetürp

Niess jenssenn
ɉ sk haffre
j pund smör
iiij skeppor rugh
ij skeppor biugh
ij skr haffre
ij pd smör gri

P Kaass, Nis Kass
ɉ sk haffre
ij skeppor rugh
ij skeppor haffre
ij pd smör gri

Madz Karllssenn
ɉ sk haffre
iij sk iij dl skatt
j pund smör
iiij skeppor rugh
ij skeppor biugh
ij skr haffre
ij pd smör gri

Bennd Anderss i gunnetorp
haffuer… for … kiörkebo
j pund smör
liten lapp i nedre vänstra hörnet

Sübberŭp

Merÿ Mörk
viij sk landg
iɉ pund smör
iiij skeppor rugh
iij skeppor biugh
iij skr haffre
ij pd smör gri

Jenns Perssönn
ɉ sk haffre
iɉ pund smör
iiij skeppor rugh
ij skeppor biugh
ij skr haffre
ij pd smör gri

Maaz Laassess
ɉ sk haffre
ij pund smör
iiij skeppor rugh
iiij skeppor biugh
iiij skr haffre
ij pd smör gri

Maz Ollss i Sübberŭp
ɉ sk haffre
ij pund smör
iiij skeppor rugh
iiij skeppor biugh
iiij skr haffre
ij pd smör gri

Madz Mörk
ɉ sk haffre
ij pund smör
iiij skeppor rugh
iij skeppor biugh
iij skr haffre
ij pd smör gri

Sønnetŭorp

Jenns Perssönn
ɉ sk haffre
xx sk for j skatte galde
iiij skeppor rugh
iiij skeppor biugh
j sk haffre
ij pd smör gri

Buo Eriksshenn
ɉ sk haffre
xx sk for j skatte gald
iiij skeppor rugh
iiij skeppor biugh
j sk haffre
ij pd smör gri

Østadt

Maattz Jennssönn
ɉ sk haffre
x sk skatt
j pd smör
vj skeppor rugh
iij skeppor biugh
iij skr haffre
ij pd smör gri

P Suendske
ɉ sk haffre
ix sk skatt
ij skeppor rugh
ij pund smör gri

Peder Krob
ɉ sk haffre
xv sk skatt (otydliga siffror)
ij pd smör skatt
ij pd smör gri

Axeltŭorp

Mazs Jorgennss
ɉ sk haffre
xx alb skatt
ij skeppor rugh
ij pd smör gri

Eskekier

Nÿs Kiöbmand (Sissela Ulfstands gård)

Lämna en kommentar