Hemmingsmåla

När man forskar frågar man sig ofta vad bynamnen kommer ifrån. När jag i jordeboken från 1563 hittade Erik Hemming fick man detta svar tänkte jag. Det borde vara hans far Hemming som namngav platsen.

När jag för ett tag sedan studerade jordeboken från 1525 såg jag Erich Hanning i Øghed mølle. De byar som omnämns i jordeboken 1563 (torp ej inräknade) finns alla med i jordeboken 1525, förutom Hemmingsmåla. Istället hittar vi Øghed mølle med samma brukare.

Øghe är samma namn som Aage eller på svenska Åke. Vi hittar namnet även i Holje och Hässlehult vid 1500-talets första hälft.

Om det är släktsamband mellan Holje och Hemmingsmåla så förklarar det att man i ett par hundra år har samfälld mark och tillsammans försvarar sin rågång.

Lämna en kommentar